Предстоящи семинари

♦ 23 март 2019г.  от 9, 30 часа – “ Анализ на измененията в НПК.  Практически аспекти на приложението на институтите на давността и реабилитацията по НК“

 с лектор: съдия Красимир Шекерджиев

♦ 17 МАЙ 2019 г. от 9,30 часа  – “ Сключване на договор по електронен път. Правни проблеми на електронната търговия. Предстоящите законодателни промени във връзка с Европейската стратегия за Единен цифров пазар. Отговорност на интернет доставчиците“

 с лектор: доц. д-р Таня Йосифова.

♦ 21.06.2019г. (петък) от 09:30 ч.: “ Неоснователно обогатяване. Видове кондикционни искове – практически аспекти“

с лектор: съдия Красимир Машев.

Място на провеждане на семинарите:

гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35, ет. 2 (зала на Адвокатската колегия).

/ Семинари