Програма на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ със семинарите през м. март 2022 г.

Записването става чрез линк, който се получава на индивидуалните мейли, както и чрез изпращане на три имена, личен адвокатски номер, колегия и е-поща и посочване на желаните семинари на следната е-поща: coa@abv.bg.
Всички предстоящи семинари през март ще се проведат в платоформата Zoom, а от началото на април се планира хибридно провеждане (присъствено, с излъчване онлайн в Zoom). Линковете за участие на предварително записаните участници в обученията се получават непосредствено преди провеждане на съответното обучение.

Предстоящите семинари за м. март 2022 г. са, както следва:

1. Дата на провеждане: 02.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Доказване и доказателствени средства в гражданския процес.
Критичен преглед на практиката на ВКС“ – I част

Лектор: Ружа Иванова

2. Дата на провеждане: 04.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Доказване и доказателствени средства в гражданския процес.
Критичен преглед на практиката на ВКС“ – II част

Лектор: Ружа Иванова

3. Дата на провеждане: 07.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Проблеми на разноските по граждански дела”

Лектор: адвокат Анастас Пунев

4. Дата на провеждане: 08.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Доказване и доказателствени средства в гражданския процес. Критичен преглед на практиката на ВКС“ – III част

Лектор: Ружа Иванова

5. Дата на провеждане: 09.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Европейска заповед за плащане и Европейска заповед за запор на банкови сметки”

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК

6. Дата на провеждане: 10.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Модерните софтуери в адвокатската практика – управление на казуси, дела, документи и екип”

Лектори: Кристин Иванов и Елислав Атанасов

7. Дата на провеждане: 16.03.2022 г. от 10:30 ч. до 13:00 ч.

Кръгла маса на тема: „Пандемията от COVID-19: 2 години по-късно. Защита или ограничаване на права?”

Пандемията от COVID-19 и мерките, приети за овладяването ѝ, засегнаха сериозно всички аспекти на нашия личен и колективен живот, включително функционирането на демократичните институции, както е видно от данните.
В резултат на пандемията възникнаха нови предизвикателства пред отстояването на основните ценности на функционирането на нашите държави и на Европейския съюз. Този аспект има последици за основните ни права.
Ограниченията оказват въздействие върху нашите лични и социални взаимодействия, както и върху защитата на правата, свободите и законните ни интереси. Социалните и икономическите последици от пандемията ще бъдат същевременно трайни и значително ще засилят вече съществуващите неравенства в обществата. За да бъде подходът към пандемията основан на правата на човека, трябва да се прилагат балансирани мерки, които се основават на правото и които са необходими, временни и пропорционални.

В тази връзка, Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира онлайн кръгла маса на тема: „Пандемията от COVID-19: 2 години по-късно. Защита или ограничаване на права?“, която ще включва следните
панели:

· Правни и регулаторни аспекти относно защитата на здравето с панелист: адв. Мария Шаркова – АК Пловдив;

· Отражението на COVID-19 в правото на труд с панелист: гл. ас. д-р Цвета Попова – преподавател по трудово право и обществено осигуряване в ЮФ на СУ;

· Отражението на COVID-19 в свободата на движението с панелист: доц. д-р Христо Христев – адвокат и преподавател по право на ЕС в ЮФ на
СУ:

· Гражданскоправни аспекти на пандемията: промяна на срокове и действие на Закона за извънредното положение с панелист: адв. Валя Гигова – зам.-председател на Висшия адвокатски съвет и член на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Модератор на кръглата маса ще бъде доц. д-р Боряна Мусева – председател на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“.

8. Дата на провеждане: 16.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Проблеми на въззивното обжалване на съдебни решения. Анализ на актуалната съдебна практика на ВКС по въпросите на въззивното обжалване“ – I част

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК

9. Дата на провеждане: 17.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Проблеми на въззивното обжалване на съдебни решения. Анализ на актуалната съдебна практика на ВКС по въпросите на въззивното обжалване“ – II част

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК

10. Дата на провеждане: 21.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Курс по арбитраж – I част. Лекция на тема: „Арбитражно споразумение“

Лектор: Ружа Иванова

11. Дата на провеждане: 22.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Курс по арбитраж – II част. Лекция на тема: „Компетентност на арбитражния съд“

Лектор: Александър Кацарски

12. Дата на провеждане: 23.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Курс по арбитраж – III част. Лекция на тема: „Арбитражно производство“

Лектор: Ружа Иванова

13. Дата на провеждане: 24.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Курс по арбитраж – IV част. Лекция на тема: „Отмяна на арбитражно решение. Изпълнение“

Лектор: Александър Кацарски

14. Дата на провеждане: 25.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Отмяната на мораториума за придобиване по давност на държавни и общински имоти – практически аспекти във връзка с Решението на КС по к.д. № 16/2021 г.“

Лектор: адвокат Валентина Бакалова

15. Дата на провеждане: 28.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Въззивно обжалване по НПК“

Лектор: съдия Валя Рушанова

16. Дата на провеждане: 29.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Касационно обжалване по НПК“

Лектор: съдия Валя Рушанова

17. Дата на провеждане: 30.03.2022 г. от 13:00 ч. до 18:00 ч.

Тема: „Електронни документи: материалноправен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път, съобразно измененията на ГПК от 29.12.2020 г.“

Лектори: д-р Гергана Върбанова – адвокат от АК Варна, и проф. д-р Георги Димитров – адвокат от САК

18. Дата на провеждане: 31.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: „Защита при дружествени спорове – иск по чл. 71 ТЗ, иск по чл. 74 ТЗ, иск за установяване на нищожност на решение“

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

/ Семинари