Проект за изменение и допълнение на Наредба №4 за обучението и квалификацията на адвокатите

Уважаеми колеги,

Предлагаме на Вашето внимание материали относно проекта за изменение и допълнение на Наредба №4 за обучението и квалификацията на адвокатите. Молим за вашите становища по проекта, които да изпратите в срок до 30.04.2018г. на следния имейл адрес: office@szak.lex.bg

Проект за изменение и допълнение на Наредба №4 за обучението и квалификацията на адвокатите
Писмо от Висш адвокатски съвет
Доклад на работната група
Мотиви към проекта
Предварителна частична оценка

/ Новини