Публична дискусия

Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ“

и

Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИ АДВОКАТИ“

 

О Р Г А Н И З И Р АТ

публична дискусия за възможностите, които предоставя медиацията пред  участниците в съдебни спорове, представителите на бизнеса, адвокатите, институциите и обществото

ДИСКУСИЯТА ще се проведе на 19.01.2018г. в гр. Стара Загора.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: зала №7 на Окръжен съд Стара Загора.


ПРОГРАМА:

14.00ч.- Регистрация на участниците

14.20ч. – Откриване и представяне на гостите, лекторите и  темите за дискусията

14.30ч. – Представяне и дискусия по въпросите за приложно поле на медиацията.

15.45ч. – Почивка

16.00ч. – Възможности за прилагане и предизвикателства пред  съдебната медиация.

17.00ч.-17.15.00ч. – Заключителни думи

/ Новини