Работно време

Уважаеми колеги,
Информираме Ви, че канцеларията на Адвокатска колегия Стара Загора, както и адвокатските стаи на 27 и 28.12.2018 година ще работят с пълно работно време.
На 31.12.2018 година канцеларията и адвокатските стаи няма да работят.
Адвокатски съвет на АК Стара Загора

/ Съобщения