Регистрация в новия сайт на АК Стара Загора

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С оглед изработката на нов сайт на АК Стара Загора и секцията с ограничен достъп, предназначена за ползване само от адвокати – членове на АК-Стара Загора, които са се регистрирали с нарочно Заявление, подписано саморъчно и депозирано в канцеларията на колегията на ул.“Пазарска“ № 35 или на електронната поща на колегията, Моля да попълните приложеното заявление, като посочите актуален е-мейл адрес. След подаване на заявлението ще получите на заявената електронна поща парола за достъп. С подаването на заявлението за регистрация поемате задължение да не предоставяте паролата си за достъп на други лица, предвид характера на информацията, която ще бъде достъпна за Вас. При установено неизпълнение на това задължение регистрацията ще бъде прекратена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САК
АДВ.ЗЛАТИНА ЙОВЧЕВА

ЗАЯВЛЕНИЕТО можете да изтеглите от ТУК»»

/ Новини