Семинари в ЦОА „Кръстю Цончев“ през м. април 2022 г.

Уважаеми колеги,

От началото на м. април 2022 г. Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ започва хибридно провеждане на обученията – присъствено, в залите в гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4, както и с излъчване онлайн в Zoom за колегите, които нямат възможност да присъстват на място.

Изпращам Ви списък на предсотящите семинари в ЦОА през м. април 2022 г. с линкове за участие онлайн чрез Zoom:

01.04.2022 г. (петък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: „Защита при дружествени спорове – иск по чл. 71 ТЗ, иск по чл. 74 ТЗ, иск за установяване на нищожност на решение“

01.04.2022 г. Начален час: 14:00 ч., Център за обучение на адвокати

Лектор на семинара: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

Topic: „Защита при дружествени спорове – иск по чл. 71 ТЗ, иск по чл. 74 ТЗ, иск за установяване на нищожност на решение“

Time: Apr 1, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87554437288?pwd=Mi9vb2tmbitvK0QyWkxWWVlWYzBVQT09

Meeting ID: 875 5443 7288

Passcode: 290042

07.04.2022 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Правото на достъп до съд/ наличието на ефективни вътрешно правни средства за защита на национално ниво за защита правата на индивида в контекста на практиката на СЕС и ЕСПЧ по чл.47 Хартата/чл.13 ЕКПЧ“ [1]

Лектор: съдия Николай Ангелов

Линк за Zoom участие:

Topic: „Правото на достъп до съд/ наличието на ефективни вътрешно правни средства за защита на национално ниво за защита правата на индивида

Time: Apr 7, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89740223592?pwd=MzhTRkZDT0JiUzBYWms5WEFDMmxzZz09 [2]

Meeting ID: 897 4022 3592

Passcode: 981041

12.04.2022 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Административните производства по ЗИНЗС“ – I част [3]

Лектор: съдия Деница Митрова

Линк за Zoom участие:

Topic: „Административните производства по ЗИНЗС“ – I част

Time: Apr 12, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87649385865?pwd=VzY1RFBta3prZkhUNUVhUHV0dVM3UT09 [4]

Meeting ID: 876 4938 5865

Passcode: 232701

13.04.2022 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Административните производства по ЗИНЗС“ – II част [5]

Лектор: съдия Деница Митрова

Линк за Zoom участие:

Topic: „Административните производства по ЗИНЗС“ – II част

Time: Apr 13, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86000050543?pwd=N0ZGVkkxVzFNK3Y3Y0Rvcnc5ZUxnUT09 [6]

Meeting ID: 860 0005 0543

Passcode: 885671

15.04.2022 г. (петък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Прекомерният формализъм на българския наказателен процес – реалност или удобно извинение. Формулиране и изменение на
обвинението. Изключване на доказателства“ [7]

Лектор: адвокат Андрей Янкулов

Линк за Zoom участие:

Topic: „Прекомерният формализъм на българския наказателен процес – реалност или удобно извинение. Формулиране и изменение на
обвинението. Изключване на доказателства“

Time: Apr 15, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88596944096?pwd=MUJlL09DSjZPUGNJekxPL05UNDFvdz09 [8]

Meeting ID: 885 9694 4096

Passcode: 834751

19.04.2022 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „ Правен режим на криптовалутите“ [9]

Лектор: адвокат Жулиета Мандажиева

Линк за Zoom участие:

Topic: „Правен режим на криптовалутите“

Time: Apr 19, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83509799930?pwd=WmFPVU9nbjc2VUsvbSsxYmJ5eGw5QT09 [10]

Meeting ID: 835 0979 9930

Passcode: 051972

20.04.2022 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Разваляне на двустранни договори – чл. 87 ЗЗД и чл. 89 ЗЗД. Материалноправни последици при разваляне на двустранните договори.
Прекратяване на търговски договори поради непреодолима сила и стопанска непоносимост“ – I част [11]

Лектор: съдия Красимир Машев

Линк за Zoom участие:

Topic: „Разваляне на двустранни договори
– чл. 87 ЗЗД и чл. 89 ЗЗД“ – I част

Time: Apr 20, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89887020358?pwd=RnJEa3JnZmdnKzVxcHJtTXZsR21ZZz09 [12]

Meeting ID: 898 8702 0358

Passcode: 730241

21.04.2022 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Разваляне на двустранни договори – чл. 87 ЗЗД и чл. 89 ЗЗД. Материалноправни последици при разваляне на двустранните договори.
Прекратяване на търговски договори поради непреодолима сила и стопанска непоносимост“ – II част [13]

Лектор: съдия Красимир Машев

Линк за Zoom участие:

Topic: „Разваляне на двустранни договори – чл. 87 ЗЗД и чл. 89 ЗЗД“ – II част

Time: Apr 21, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85289681379?pwd=cnpBdDF4b1VIYWhoSmQ2SUJ0am9jQT09 [14]

Meeting ID: 852 8968 1379

Passcode: 760979

27.04.2022 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: „Търговско представителство. Действия без представителна власт от името на
търговец. Договаряне сам със себе си и споразумяване във вреда на представлявания при търговските дружества“ [15]

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

Topic: „Търговско представителство. Действия без представителна власт от името на търговец. Договаряне сам със себе си…“

Time: Apr 27, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89642103965?pwd=UHQ5TTZNbHM5S3lTWCs5ajZRdHlyQT09 [16]

Meeting ID: 896 4210 3965

Passcode: 882341

28.04.2022 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Отговорността на Държавата за вреди в следствие на нарушение правото на ЕС. Производство, особености,коментар на съдебната
практика“ [17]

Лектор: съдия Николай Ангелов

Линк за Zoom участие:

Topic: Отговорността на Държавата за вреди в следствие на нарушение правото на ЕС. Производство, особености,коментар на съдебната
практика“

Time: Apr 28, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84816548816?pwd=YWtEMzhjUHdZNWRPWGVMRzBtcVFoZz09 [18]

Meeting ID: 848 1654 8816

Passcode: 402814

29.04.2022 г. (петък) от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Нелоялни търговски практики – изисквания на гл. четвърта, Раздел ІІІ от Закона за защита на потребителите и Директива 2005/29 (ЕО)“ [19]

Лектори: адвокат Огнян Варадинов

Линк за Zoom участие:

Topic: „Нелоялни търговски практики – изисквания на гл. четвърта, Раздел ІІІ от Закона за защита на потребителите и Директива 2005/29 (ЕО)“

Time: Apr 29, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81589039493?pwd=UjRLMXpVamQvYXhCNkpwZi9kcE5mUT09 [20]

Meeting ID: 815 8903 9493

Passcode: 322205

На 12.04.2022 г. (вторник) от 09:00 ч. до 17:00 ч. в зала „Изток“ на Народното събрание ще се проведе научно-практическа конференция на тема: „70 години Закон за собствеността: има ли нужда от промяна?“, организирана от Висшия адвокатски съвет и Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, под патронажа на председателя на Народното събрание, за която ще получите допълнително покани и програма за участие.

Също така Ви инфорирам, че на 15.04.2022 г. (петък) от 10:30 ч. до 12:00 ч. ще се проведе Ден на отворените врати в ЦОА „Кръстю Цончев“, по време на който ще бъдат представени отчетът за дейността за 2021 г., както и планът и програмите за дейността и развитието на ЦОА през 2022 г.
Ще могат да се поставят въпроси, да се обсъдят мнения и препоръки към дейността на Центъра.

Оставам на разположение при възникнали въпроси.

Поздрави и успешен ден,
Томислав Тошков
Главен секретар на ЦОА „Кръстю Цончев“

/ Семинари