Семинар за повишаване осведомеността за противодействието по ЗМИП и ЗМСФТ

Покана от САД-ФР-ДАНС за онлайн участие, чрез платформата ZOOM на 20.06.2024 г. от 14:00 до 17:40 ч.

Семинарът е за повишаване на осведомеността за противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма на задължените лица по ЗМИП и по ЗМСФТ, съгласно приложената програма.

Моля, при желание от Ваша страна, да заявите участието си най-късно до 07.06.2024 г., на следния електронен адрес: protocol@vas.bg.

ПРОГРАМА>>

/ Семинари