Семинар „Неоснователно обогатяване”

Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”

и

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Ви канят да присъствате на семинар на тема:

„Неоснователно обогатяване”

 лектор: съдия КРАСИМИР МАШЕВ– съдия в Апелативен съд София.

 

Обучението ще се проведе на 21. 06. 2019г. в залата на АК Стара Заора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ № 35

9:30 – 11:00ч.- Понятие за „правното основание“ по смисъла на чл. 55-59 ЗЗД в отклонение от „основанието на сделката“ по смисъла на чл. 26, ал. 2, предл. 4 ЗЗД. Отделни кондикционни основания по чл. 55, ал. 1 ЗЗД и разграничение от общия (субсидиарния) кондикционен иск, уреден в чл. 59 ЗЗД.

11:00 – 11:15ч. –  Кафе пауза

11:15-13:00 ч. – Фактически състав на неоснователно обогатяване по чл. 56 ЗЗД. Заместващата облага при погиване, респ. при надлежно разпореждане с подлежаща на реституция вещ по иска с правно основание чл. 57 ЗЗД.

13:0 – 14:00 ч. – Обяд

14:00 – 16:30 ч. – Общият кондикционен състав по чл. 59, ал. 1 ЗЗД.Отделни правни способи за защита при обогатяване на един съсобственик за сметка на друг съсобственик при извършени разноски (необходими и полезни) във връзка с ползването, съхранението и възстановяването на обща вещ, вкл. и на общи части при учредена етажна собственост.

/ Семинари