Сключване на договори по електронен път. Правни проблеми на електронната търговия. Отговорност на интернет доставчиците

Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”

и

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Ви канят да присъствате на семинар на тема:

„Сключване на договори по електронен път. Правни проблеми на електронната търговия. Отговорност на интернет доставчиците“

 лектор: проф. д-р Георги Димитров – адвокат от САК.

 

Обучението ще се проведе на 17. 05. 2019г. в залата на АК Стара Заора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ № 35

9:00 – 10:30 – Въведение в проблематиката. Режим на електронните изявления и електронните документи

10:30 – 10:50 –  Кафе пауза

10:50 – 12:20  – Електронни удостоверителни услуги съгласно Регламент (ЕС) 910/2014. Е -подписи, е-печати, е-удостоверения за време, е-връчване, е-идентификация

12:20 – 13:20 – Обяд

13:20 – 14:50 – Режим на електронната търговия. Същинска и несъщинска е-търговия

14:50 – 15:10 – Кафе пауза

15:10 – 16:30 – Отговорност на доставчиците на услуги на информационното общество

/ Семинари