Служебни бележки

АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП ,МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПРЕЗ 2018г ОТ НПП  В КАНЦЕЛАРИЯТА НА  АК СТ.ЗАГОРА ул.ПАЗАРСКА 35.

АДВОКАТИТЕ ОТ гр.КАЗАНЛЪК   В СТАЯТА НА АДВОКАТА В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В гр.КАЗАНЛЪК.

/ Съобщения