Служебни бележки

АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП, МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПРЕЗ 2020г ОТ НПП  В КАНЦЕЛАРИЯТА НА  АК СТ.ЗАГОРА ул.ПАЗАРСКА 35.

/ Съобщения