Среща с екипа, разработил „Съдебно-информационната  система за гражданите“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От няколко години Районен съд – Стара Загора е разработил собствен проект за интегрирана информационна система за гражданите в съдебната палата на гр. Стара Загора. Освен мобилно приложение, информационни интерактивни дисплеи, монтирани в съдебната палата и вътрешна навигационна система, улесняваща ориентирането в сградата и повишаване на информираността на гражданите, относно процедурите в съдебната система и оптимизиране на  времето им, прекарано в съдебната сграда, функционалностите на системата включват различни компоненти, които са в улеснение на работата на адвокатите.

С цел запознаването на адвокатите от Адвокатска колегия Стара Загора с всички функционалности на Съдебно-информационната система, разработена от екип на Районен съд Стара Загора,

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА СЪВМЕСТНО С

РАЙОНЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА

ВИ КАНЯТ

на 09 май 2022г. /понеделник/ от 11,30 ч. в залата на Адвокатската колегия, находяща се на ул.Пазарска № 35, ет.2., на среща с екипа, разработил „Съдебно-информационната  система за гражданите“, на която ще бъдат презентирани нейните възможности.

АС НА АК СТАРА ЗАГОРА

/ Новини