СТАНОВИЩЕ на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Стара Загора във връзка с изявление на Министър-председателя на Република България

Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Стара Загора, чрез електронни платформи за комуникация, проведе обсъждане по въпроси свързани с изявление на Министър-председателя на Република България направено на 10.04.2020г. в град Хасково. Обсъдено беше становището на премиера във връзка с възможността за подпомагане на лицата, упражняващи свободни професии. Бяха разгледани позициите на отделни адвокатски колегии, формални и неформални адвокатски общности, отделни адвокати.

След проведеното обсъждане, АС единодушно прие следното

СТАНОВИЩЕ (Вижте прикачения файл)

/ Новини