Съвместен семинар 10-11.11.2017

на
Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”
и
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Тема 1:

„Подкуп. Търговия с влияние. Преглед на съдебната практика.
Провокацията към престъпление в практиката на ВКС и ЕСПЧ”

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев

Тема 2:

“Новите промени в НПК”

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев

10-11.11.2017 г. (петък), гр. Стара Загора, ул. “Пазарска” 35, ет. 2

Вижте ПЪЛНАТА ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

/ Семинари