Съвместен семинар

на

Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

и

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА

 

Тема

 „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ (ЗОДОВ). ”

Лектор:

лектори адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева

 

На 23. 03. 2018г. в Зала на АК – Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35

 

10:00 – 12:00 – ЗОДОВ (общ преглед) – материален обхват, активна и пасивна легитимация за предявяване на исковете, законодателни и тълкувателни промени;

12:00 – 13:00 – Обедна почивка;

13:00 – 15:00 – Решенията на ЕСПЧ и провокираните от тях изменения в ЗОДОВ и в ЗСВл. Ефективността на ЗОДОВ като вътрешноправно средство за защита на правата по КЗПЧОС. Пилотното решение на ЕСПЧ по делото Нешков и новите производства на ЗИНЗС;

15:00 – 15:15 – Кафе – пауза;

15:15 – 17:00 – ЗОДОВ като средство за защита срещу обезпечителните и конфискационни производства по ЗОПДИППД (2005); ЗОПДНПИ (2012) и ЗПКОНПИ (2018). ЗОДОВ като процедурен способ за обезщетение на вреди от нарушения на правото на Европейския съюз.

/ Семинари