Съвместен семинар

на

Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

и

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Тема:

„Новите промени в Гражданския процесуален кодекс“

Лектор:

доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от Софийската адвокатска колегия

20.01.2018 г. (събота), гр. Стара Загора, ул. “Пазарска” 35, ет. 2

 

 

 09:00 – 10:30 

 Откриване на семинара.

 Новите промени в ГПК – лекция.

 10:30 – 11:00

 Кафепауза

 11:00 – 13:00

 Новите промени в ГПК – лекция.

 Дискусия.

 Закриване на семинара. 

/ Семинари