Съвместно обучение от НБПП, Център за обучение на адвокати и Адвокатски съвет на АК Стара Загора

Уважаеми колеги,

Приложено, изпращаме Ви програмата за обучението, организирано съвместно от НБПП, Център за обучение на адвокати и Адвокатски съвет на АК Стара Загора, на тема: „Особености на адвокатската защита и представителство по видове семейни дела на чуждестранни граждани“, което ще се проведе на 12 май 2018 г. (събота) в гр. Стара Загора (зала на Адвокатската колегия – ул. „Пазарска“ 35, ет. 2 с лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК.

За участие в семинара е нужно предварително записване в канцеларията на колегията или в стаята на адвоката в съдебна палата Стара Загора. Препоръчително е участието на адвокатите, вписани в НРПП, с оглед изискването за 20ч. квалификация годишно.

Програмата ще намерите ТУК»»

Председател на АС

на АК Стара Загора

Златина Йовчева

/ Семинари