ТРАНСГРАНИЧНО ВРЪЧВАНЕ НА КНИЖА И СНАБДЯВАНЕ С ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ТИТУЛИ

Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

и

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Организират съвместно семинар на

ТЕМА

„ТРАНСГРАНИЧНО ВРЪЧВАНЕ НА КНИЖА И СНАБДЯВАНЕ С ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ТИТУЛИ“

Лектор: адв.БОРЯНА МУСЕВА– адвокат към САК

Дата и място на провеждане:

18.10.2019г. в гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35 – Семинарна зала на АК – Стара Загора

9,00 часа -11,00  часа  –  Признаване и допускане изпълнението на чуждестранни съдебни решения

11,00 часа – 11,15 часа  – почивка

11,15 часа -13,00 часа – Европейско изпълнително основание за безспорно вземане

13,00 часа – 14,00 часа – обедна почивка

14,00 часа – 16, 30 часа – Европейска заповед за плащане

/ Семинари