УВЕДОМЛЕНИЕ до всички членове и служители на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – СТАРА ЗАГОРА

Уважаеми колеги, във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, както и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на НС на Р.България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г., АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ на АК-Стара Загора, ви информира за предприетите мерки и наложените ограничения, които ще засегнат работата на колегията, както следва:

  1. Преустановява се работата на Стаите на адвоката в съдебните палати в град Стара Загора и град Казанлък. Преустановява се и достъпа до тези помещения.
  2. Канцеларията на АК-Стара Загора ще функционира в ограничен обем на дейности и при ограничен достъп – в неотложни случаи и основно във връзка с изпълнение на задачите които колегията има по Закона за правната помощ /ЗПП/. В тази връзка отправяме апел към всички колеги да се въздържат от посещения в канцелариите на АК-Стара Загора, освен в належащите случаи свързани с организиране работата по ЗПП.
  3. При заплащане на дължимите вноски към колегията и ВАдС, членовете на колегията се приканват да ползват алтернативните възможности заплащане – чрез директен превод по банковата сметка на колегията:

БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, клон СТАРА ЗАГОРА
КОД UNCRBGSF СМЕТКА BG08UNCR75271053616718.

Плащания в брой в касата на колегията няма да се приемат.

  1. Приканваме всички членове на колегията да спазват предписанията на компетентните органи, при осъществяване на дейността и при осъществяване на контакти със служителите на адвокатската колегия.

Посочените по-горе мерки ще важат в срок до 13.04.2020г. В случай на промяна в обстановката в страната и промяна в наложените ограничения от страна на компетентните органи, ще бъдат коригирани и мерките посочени по-горе.

 АДВОКАТСКИ СЪВЕТ на АК-СТАРА ЗАГОРА

/ Новини