16 април – Ден на Конституцията и професионален празник на българските юристи и съдебни служители

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Съвета на Адвокатска колегия Стара Загора и лично от мое име, като негов Председател, приемете нашите сърдечни поздравления по повод 16 април – Денят на Конституцията и професионален празник на българските юристи и съдебни служители! Желаем Ви много здраве, мъдрост, лично щастие, професионални успехи и удовлетворение от свършената работа! Весел празник!

Председател на АК Стара Загора
адв. Димо Димитров

/ Новини