16 април – Ден на Конституцията

Уважаеми колеги,

Адвокатски съвет към Адвокатска колегия Стара Загора ви поздравява по случай 16 април – Деня на Конституцията и професионалния празник на юристите и съдебните служители!

В днешните условия на постоянни предизвикателства всички ние следва да работим с чест, достойнство и почтеност за осигуряване справедливостта и защита правата на гражданите и на юридическите лица!

Пожелаваме ви здраве, сили, вяра, всеотдайност в работата, както много лични и професионални успехи.

Честит празник!

/ Новини