22 ноември – Празник на адвокатурата

Уважаеми колеги!

22 ноември е професионален празник на българските адвокати, обявен с решение на Висшия адвокатски съвет на 26 февруари 2005 г. На тази дата през 1888 г. 5-то Народно Събрание приема Първия закон за адвокатите в България. Негов автор е тогавашният министър на правосъдието д-р Константин Стоилов.

В днешното сложно време все повече нараства ролята на адвокатурата в утвърждаването на правото не като буква, а като дух на закона, работещо в интерес на справедливостта за гражданите.

Пожелавам Ви здраве, за Вас и Вашите семейства, удовлетворение от работата и професионални успехи!

Председател на САК
адв. Димо Димитров

/ Новини