Избори 2022

Протокол №1 на Избирателната комисия

Протокол №2 на Избирателната комисия

Списък на допуснатите с Протокол №2 от 04.01.2022г. кандидати за членове на органи на Адвокатска колегия Стара Загора

Протокол №3 на Избирателната комисия

ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК на кандидати за делегати на Общо събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 26-27 февруари 2022г., приет Решение №2 от Протокол №3 от 18.01.2022г.

ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК на кандидати за членове на органи на Адвокатска колегия Стара Загора, приет Решение №1 от Протокол №3 от 18.01.2022г.

Протокол №4 на Избирателната комисия

ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК на кандидати за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 26-27 февруари 2022г., приет Решение №2 от Протокол №4 от 19.01.2022г.

ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК на кандидати за членове на органи на Адвокатска колегия Стара Загора, приет Решение №1 от Протокол №4 от 19.01.2022г.

Протокол №5 на Избирателната комисия

Протокол на Избирателна комисия за проведените избори на органи на АК Стара Загора и делегати за Общо събрание на адвокатите в страната

Решение на Избирателна комисия за избор на делегати за Общо събрание на адвокатите в страната

Решение на Избирателна комисия за избор на органи на АК Стара Загора

Протокол №6 на Избирателната комисия

Протокол на ИК от 06.02.2022г.

Решение на ИК от 07.02.2022г. за поправка на предходен протокол

Решение на ИК от 07.02.2022г. за избор на органи и делегати

Протокол №7 на Избирателната комисия