Избори 2022

Протокол №1 на Избирателната комисия

Протокол №2 на Избирателната комисия

Списък на допуснатите с Протокол №2 от 04.01.2022г. кандидати за членове на органи на Адвокатска колегия Стара Загора

Протокол №3 на Избирателната комисия

ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК на кандидати за делегати на Общо събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 26-27 февруари 2022г., приет Решение №2 от Протокол №3 от 18.01.2022г.

ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК на кандидати за членове на органи на Адвокатска колегия Стара Загора, приет Решение №1 от Протокол №3 от 18.01.2022г.

Протокол №4 на Избирателната комисия

ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК на кандидати за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 26-27 февруари 2022г., приет Решение №2 от Протокол №4 от 19.01.2022г.

ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК на кандидати за членове на органи на Адвокатска колегия Стара Загора, приет Решение №1 от Протокол №4 от 19.01.2022г.