Адвокатски сътрудници

Собствено, бащино и фамилно име на адвокатския сътрудник Имена на адвоката/адвокатското дружество – работодател на сътрудника
Борислава Костова Петрова Ана Иванова Панайотова – Генова
Валентина Димитрова Драгомир Ненов Драгнев
Ваня Рускова Джуркова Младенов, Русев, Младенова – адвокатско дружество
Васил Златев Джамбазов Иванов и Денев – адвокатско дружество
Галина Спасова Стефанова Стръмска и Петрова – адвокатско дружество
Гергана Николова Захариева Красимир Георгиев Марков
Деница Георгиева Георгиева Атанас Георгиев Милков
Евгени Димитров Колев Анелия Георгиева Станчева
Евелина Емилова Вергилова Ана Иванова Панайотова
Златина Стоянова Пейкова Стръмска и Петрова – адвокатско дружество
Иванка Атанасова Георгиева Христо Тодоров Маринов
Ирена Милкова Жечева Стръмска и Петрова
Йоанна Николаева Колева Еднолично адвокатско дружество Милушев
Мария Добрева Русева Адв. дружество  „Иванов и Денев“
Мария Иванова Стоянова Красимир Георгиев Марков
Мария Манева Петрова- Караенева Красимир Георгиев Марков
Мария Тенева Тенева Адв. дружество „Милков и Стефчев“
Надежда Танева Маркова Андреева и Цонева – адвокатско съдружие
Радосвета Добрева Спасова Дженка Господинова Енчева
Росица Иванова Данева Красимир Георгиев Марков
Росица Маринова Грозева Гончо Георгиев Грозев
Румина Милкова Златева Красимир Георгиев Марков
Цонка Колева Костадинова Жанета Стефанова Златанова