Адвокатски сътрудници

Собствено, бащино и фамилно име на адвокатския сътрудник Имена на адвоката/адвокатското дружество – работодател на сътрудника
Борислава Костова Петрова Ана Иванова Панайотова – Генова
Валентина Димитрова Драгомир Ненов Драгнев
Ваня Рускова Джуркова Младенов, Русев, Младенова – адвокатско дружество
Васил Златев Джамбазов Иванов и Денев – адвокатско дружество
Галина Владимирова Николова Ганчо Динев Баев
Галина Спасова Капитанова Стръмска и Петрова – адвокатско дружество
Гергана Николова Захариева Красимир Георгиев Марков
Деница Георгиева Георгиева Атанас Георгиев Милков
Диана Стефанова Кехайова Ваня Танева Златанова
Дойка Димитрова Нейчева Павел Славов Павлов
Евгени Димитров Колев Анелия Георгиева Станчева
Евелина Емилова Вергилова Ана Иванова Панайотова
Златина Стоянова Пейкова Стръмска и Петрова – адвокатско дружество
Иванка Атанасова Георгиева Христо Тодоров Маринов
Ивелина Тодорова Динева Георги Божидаров Георгиев
Ирена Милкова Жечева Стръмска и Петрова
Мария Добрева Русева Адв. дружество  „Иванов и Денев“
Мария Иванова Стоянова Красимир Георгиев Марков
Мария Павлова Атанасова Ивелина Иванова Илиева
Мария Петева Димитрова Нина Петкова Ламбова
Мирослава Ивайлова Давидова – Серафимова София-Маргарита Ангелова Ницова
Надежда Танева Маркова Андреева и Цонева – адвокатско съдружие
Николина Пенева Кондова Милушев и Милушева адвокатско дружество
Радосвета Добрева Спасова Дженка Господинова Енчева
Росица Иванова Данева Красимир Георгиев Марков
Росица Маринова Грозева Гончо Георгиев Грозев
Румина Милкова Златева Красимир Георгиев Марков
Цонка Колева Костадинова Жанета Стефанова Златанова