Контакти

АДРЕС:  
6000 Стара Загора  
ул.“Пазарска“ № 35, ет.2, вход от север  
   
Телефон: (042) 625526
Факс: (042) 924848
Мобилен телефон: (088) 4135450
   
e-mail: office@ak-sz.eu
   
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА ПО ЗПП  
6000 Стара Загора  
ул.“Пазарска“ № 35, ет.2, вход от север  
Тел./Факс: (042) 924848
Моб.тел.: (088) 8281852
e-mail: cancelaria@ak-sz.eu
   
СТАЯ НА АДВОКАТА  
Съдебна палата Стара Загора (042) 655526
Съдебна палата Казанлък (0431) 62545
  (087) 6296910
Административен съд (087) 6299957
   
ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ПО ЗПП  
Моб.тел. (088) 5964849

Карта

shadow