Структура

ОРГАНИ на АК Стара Загора
1 Председател на САК
Златина Минчева Йовчева Председател (088) 7609830
2 Членове на САК
Златина Минчева Йовчева Председател (088) 7609830
Иван Стоянов Иванов Зам.председател (088) 7700985
Мирослава Господинова Стръмска Секретар (088) 8773162
Велина Димитрова Атанасова Основен член (088) 8321953
Петър Светославов Даскалов Основен член (088) 7390499
Мария Димитрова Райчева Основен член (088) 8199649
Недялко Цоков Младенов Основен член (0888) 701349
Моника Божидарова Динева Основен член (088) 8559163
Вилиана Костадинова Цонева Основен член (088) 8996124
Мариета Петрова Пепелешкова Резервен член (088) 8303169
Димитър Иванов Гроздев Резервен член (088) 8206431
 
3 Председател на Дисциплинарен съд
Жанета Стефанова Златанова (088) 7433296
4 Членове на Дисциплинарен съд
Станимир Методиев Ченалов (089) 8514010
Миглена Иванова Илчева-Стоянова (088) 9868889
Мартин Колев Трифонов (088) 5161200
Кристиян Петров Ламбев (088) 3463282
Драгомир Ненов Драгнев (089) 8552804
Адриана Николова Тенева (088) 2404128
Валентин Нанев Димитров (088) 9008868
Гергана Неделчева Георгиева-Маджарова (088) 8733154
Мариана Борисова Стойнева (089) 8508982
5 Контролен съвет
Лазарина Ненкова Ненкова Председадел КС (088) 8622277
Светослав Митков Миневски член (088) 8707920
Евгени Манолов Милушев член (089) 8507616
Деница Ганчева Манолова член (089) 6615551
Пламен Атанасов Кордов член (088) 5161047