Структура

  АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА  
     
» Председател на САК  
  Златина Минчева Йовчева  
     
» Членове на САК  
  Иван Стоянов Иванов Зам. Председател
  Мирослава Господинова Стръмска Секретар
  Моника Божидарова Динева Редовен член
  Теодор Колев Атанасов Редовен член
  Светозар Георгиев Киров Редовен член
  Николай Стоянов Кирев Редовен член
  Даниела Христова Христова Редовен член
  Владимир Стойчев Стойчев Редовен член
     
  Даниела Иванова Драгийска Резервен член
     
» Председател на Дисциплинарен съд  
  Мариета Петрова Пепелешкова  
     
» Членове на Дисциплинарен съд  
  Петко Кръстев Петков  
  Димо Колев Димитров  
  Гергана Неделчева Георгиева – Маджарова  
  Светослав Митков Миневски  
  Емил Иванов Желев  
  Силвия Георгиева Ангелова  
  Пламен Атанасов Кордов  
  Кирилка Тончева Андреева  
  Николай Иванов Марков  
     
» Председател на Контролен съвет  
  Георги Нейков Бинев  
     
» Членове на Контролен съвет  
  Маргарита Кръстева Миланова  
  Веселина Иванова Андреева  
  Евгения Димитрова Евтимова – Бакалова  
  Недялко Цоков Младенов