Структура

  АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА  
     
» Председател на САК  
  Димо Колев Димитров  
     
» Членове на САК  
  Петър Светославов Даскалов Зам.председател
  Мария Димитрова Райчева Секретар
  Елка Неделчева Петрова Основен член
  Димитър Христов Манджуров Основен член
  Мариета Петрова Пепелешкова Основен член
  Недялко Цоков Младенов Основен член
  Димитър Иванов Гроздев Основен член
  Гергана Атанасова Атанасова Основен член
  Жанета Стефанова Златанова Резервен член
  Адриана Маринова Станковска Резервен член
     
» Председател на Дисциплинарен съд  
  Моника Божидарова Динева  
     
» Членове на Дисциплинарен съд  
Николай Иванов Марков
Светослав Митков Миневски
Пламен Атанасов Кордов
Адриана Николова Тенева
Светлин Русев Русев
Мариана Борисова Стойнева
Пламен Живков Пейков
Милена Николова Дончева
Илка Иванова Петкова
     
» Председател на Контролен съвет  
  Мирослава Господинова Стръмска  
     
» Членове на Контролен съвет  
  Иван Стоянов Иванов  
  Евгени Манолов Милушев  
  Вилиана Костадинова Цонева  
  Георги Нейков Бинев