Категория: Съобщения

14

ян.2022
СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА УВЕДОМЯВА АДВОКАТИТЕ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВПИШАТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 15.03.2022г. СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 15.09.22г. Заявление по образец N:1 В раздел документи в сайта на АК Ст.Загора
14.01.2022AkSzM@stera

02

мар.2021
АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП, МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПРЕЗ 2020г ОТ НПП  В КАНЦЕЛАРИЯТА НА  АК СТ.ЗАГОРА ул.ПАЗАРСКА 35.
02.03.2021AkSzM@stera

17

окт.2019
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В изпълнение на решение № 2115/11.10.2019г. на Висшия адвокатски съвет, с което ми е възложено да обобщя направените в заседанията на ВАдвС на 10 и 11 октомври 2019г. и постъпилите писмени предложения във връзка с проблемите с Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, моля за вашите ... Още...
17.10.2019AkSzM@stera

20

дек.2018
Уважаеми колеги, Информираме Ви, че канцеларията на Адвокатска колегия Стара Загора, както и адвокатските стаи на 27 и 28.12.2018 година ще работят с пълно работно време. На 31.12.2018 година канцеларията и адвокатските стаи няма да работят. Адвокатски съвет на АК Стара Загора
20.12.2018AkSzM@stera

03

дек.2018
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ , ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ОТЧЕТИ ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ И ИЗПРАЩАТ В СОФИЯ ДО 10.12.2018г Председател АК Стара Загора адв.Златина Йовчева
03.12.2018AkSzM@stera

02

юли2018
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с летния режим на работа на адвокатската стая – Съдебна палата Стара Загора, обслужваща Окръжен съд, Районен съд и Административен съд се въвежда нов график за заявка на дела за проучване и преписи, считано от 30 юни до 31 август 2018г., а именно: ЗАЯВКИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 11,00 ... Още...
02.07.2018AkSzM@stera

23

май2018

GDPR

Уважаеми колеги, В сайта на Висшия адвокатски съвет можете да намерите информация и примерни докумети във връзка с Регламента на Европейския съюз за личните данни (GDPR), който ще се прилага в България от 25 май 2018 г. Следвайте този линк »»
23.05.2018AkSzM@stera

23

апр.2018
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), който ... Още...
23.04.2018AkSzM@stera

23

ян.2018
НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ!!!СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ОТЧЕТЕНИ ДЕЛА ЗА 2017г. МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА АК СТАРА ЗАГОРА. ЗА КАЗАНЛЪК В СТАЯТА НА АДВОКАТА
23.01.2018AkSzM@stera

19

ян.2018
СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА УВЕДОМЯВА АДВОКАТИТЕ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВПИШАТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 14.03.2018г. СЛЕДВАЩ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 12.09.18г. Заявление по образец №1 В раздел ДОКУМЕНТИ в сайта на АК Ст.Загора
19.01.2018AkSzM@stera