Категория: Новини

03

юни2020
Одобрява следния график за отдих в Почивна база на АК-Стара Загора в гр.Черноморец – лято 2020г. смяна Дата на пристигане Дата на напускане 1 смяна 15. юни  2020г. 22. юни  2020г. 2 смяна 23 юни 2020г. 30 юни 2020г. 3 смяна 01 юли 2020г. 08 юли 2020г. 4 смяна 09 юли 2020г. 16 юли 2020г. 5 смяна 17 юли 2020г. 24 юли 2020г. 6 смяна 25 юли 2020г. 01 август 2020г. 7 ... Още...
03.06.2020AkSzM@stera
horo

27

май2020
Уважаеми колеги, От 01.06.2020г. възобновяваме заниманията по народни танци. Заповядайте! Репетициите ще се провеждат в залата на Адвокатска колегия Стара Загора на ул. „Пазарска“ № 35, ет.2. - група за начинаещи - всеки понеделник от 18.30 до 20.00 часа. - група за напреднали -всяка сряда от 18.30 до 20.00 часа.
27.05.2020AkSzM@stera

19

май2020
На основание чл.92, във вр. чл.91 от Закона за адвокатурата, във връзка с Правилата и Мерките за работа в съдилищата в условията на пандемия, приети Решение по протокол № 15/12.05.2020г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и Заповед № 346/13.05.2020г. на Красимир Георгиев - и.ф. Председател на Окръжен съд ... Още...
19.05.2020AkSzM@stera

15

май2020
На основание чл.92 във вр. чл. 91 от Закона за адвокатурата, във връзка с Правилата и Мерките за работа в съдилищата в условията на пандемия, приети Решение по протокол № 15/12.05.2020г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и Заповед № 346/13.05.2020г. на Красимир Георгиев - и.ф. Председател на Окръжен съд ... Още...
15.05.2020AkSzM@stera

16

апр.2020
Уважаеми колеги, Адвокатски съвет към Адвокатска колегия Стара Загора ви поздравява по случай 16 април - Деня на Конституцията и професионалния празник на юристите и съдебните служители! В днешните условия на постоянни предизвикателства всички ние следва да работим с чест, достойнство и почтеност за осигуряване справедливостта и защита правата на гражданите и ... Още...
16.04.2020AkSzM@stera

13

апр.2020
Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Стара Загора, чрез електронни платформи за комуникация, проведе обсъждане по въпроси свързани с изявление на Министър-председателя на Република България направено на 10.04.2020г. в град Хасково. Обсъдено беше становището на премиера във връзка с възможността за подпомагане на лицата, упражняващи свободни професии. Бяха разгледани позициите на ... Още...
13.04.2020AkSzM@stera

30

мар.2020
Ще намерите становището в прикачения файл.
30.03.2020AkSzM@stera

24

мар.2020
Заповед № 283/23.03.2020 г. на и.ф. председателя на ОС-Стара Загора относно организация на работния процес по време на епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19. Ще я намерите в прикачения файл. zapoved28323032020.pdf
24.03.2020AkSzM@stera

24

мар.2020
При пътуване в страната адвокатите могат да преминават през създадените контролно-пропускателни пунктове в областните градове срещу представяне на адвокатска карта и попълнена декларация за неотложността на пътуването - писмо с това съдържание изпрати днес главният секретар на Министерството на вътрешните работи. То е резултат от проведен по-рано днес спешен разговор по ... Още...
24.03.2020AkSzM@stera

19

мар.2020
Уважаеми колеги, Днес, 17.03.2020 г., Висшият адвокатски съвет взе следното неприсъствено решение: • ВАдвС определя месечна вноска към Висшия адвокатски съвет в размер на 0,00 лева, за период от три месеца, считано от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г. • Решението да се публикува на сайта на ВАдвС, да се уведомят адвокатските съвети и ... Още...
19.03.2020AkSzM@stera