Документи

От 01.05.2021 г. е в сила новата НАРЕДБА № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри, съгласно която заявления се подават в Новият Единен Адвокатски регистър на адрес: https://bar-register.com

НАРЕДБА № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри


Заявление за вписване в регистъра на промяна на адрес на кантора, телефонен номер или адрес на електронна поща
prilozhenie-8-km-chl-33-847


Декларация по ЗЗЛД за съгласие от субекта на данните
sak-deklaratsiya-sglasie-lichni-danni-734


Заявление за издаване на идентификационна карта
prilozhenie-2-km-chl21-848


Декларация за адрес на кантора към Заявление за вписване в регистъра на адвокат, младши адвокат или чуждестранен адвокат
sak-deklaratsiya-adres-na-kantora-731


Допълнителен лист към Заявление за вписване в регистъра на адвокат, младши адвокат или чуждестранен адвокат
sak-doplist-km-zayavlenie-za-vpisvane-730


Заявление за отписване от регистъра
prilozhenie-7-km-chl-31-851


Заявление за вписване в регистъра на временно преустановяване и възобновяване упражняването на адвокатска професия
prilozhenie-4-km-chl-25-852


Заявление за вписване в регистъра на адвокатски сътрудник
prilozhenie-9-km-chl-35-853


Заявление за издаване на карта на адвокатски сътрудник
prilozhenie-10-km-chl-37-854


Заявление за вписване в регистъра на адвокатските дружества
prilozhenie-14-km-chl-45-855


Заявление за регистриране на договор за адвокатско съдружие
prilozhenie-18-km-chl-53-856


Заявление за вписване в регистъра на адвокат и младши адвокат
prilozhenie-1-km-chl19-849


Списък на документите, подавани от кандидати за адвокати /младши адвокати/
Dokumenti_za_vpisvane


Декларация по чл. 5, ал. 2 от Закона за адвокатурата
Deklaracia_po_chl.5_ot_ZA


Заявление за вписване в НРПП – Нов образец №1 – 2018
2018NRPP_obrazec_nov


Отчетна форма за адвокатите, предоставящи правна помощ (валидна от 2016г.)
Nov_obrazec_na_otchet_2016_new


Заявление за явяване на изпит за адвокати и младши адвокати
Zaiavlenie za javjavane na izpit


Стандарт за разпознаване на адвокатски карти


Молба-декларация за предоставяне на правна помощ
MOLBA_deklaracia


Молба за правна помощ до съда по образувано дело
Molba_pravna_pomosht


Указания във връзка с представяне на отчети при преупълномощаване


Указания във връзка с назначаване на резервни защитници


Заявление дежурни адвокати


Заявление за регистрация в сайта на АК Стара Загора
Zayavlenie_za_registracia


Лого на Адвокатска колегия Стара Загора
Logo_AK-SZ