Документи

Лого на Адвокатска колегия Стара Загора

Заявление за вписване на адвокат в регистъра

Заявление за вписване в НРПП – Нов образец №1 – 2018

Декларация по чл.5 от ЗА

Заявление за вписване на адвокатско дружество в регистъра

Отчетна форма за адвокатите, предоставящи правна помощ (валидна от 2016г.)

Заявление за явяване на изпит за адвокати и младши адвокати

Заявление за издаване на идентификационна карта

Стандарт за разпознаване на адвокатски карти

Молба-декларация за предоставяне на правна помощ

Молба за правна помощ до съда по образувано дело

Указания във връзка с представяне на отчети при преупълномощаване

Указания във връзка с назначаване на резервни защитници

Заявление дежурни адвокати

Заявление за регистрация в сайта на АК Стара Загора

Заявление за временно преустановяване и възобновяване на адвокатска професия

Заявление за отписване от регистъра