Заповед №638/22.07.2022 на Председателя на ОС – Стара Загора