„Информационно обслужване“ АД клон Стара Загора с преференциални условия за адвокатите регистрирани в АК, Стара Загора

„Информационно обслужване“ АД клон Стара Загора предлага на вниманието на адвокатите, регистрирани в АК, Стара Загора, преференциални условия за издаване или подновяване на удостоверения за квалифициран електронен подпис (УКЕП) със срок на валидност 1 (една) или 3 (три) години.

Пълният текст на предложението ще намерите ТУК>>

/ Новини