Навършват се 130 години от приемането на първия Закон за адвокатите в България

Уважаеми, колеги адвокати,

На 22.11.2018г. се навършват 130 години от приемането на първия Закон за адвокатите в България. На тази дата ние честваме своя професионален празник.

От името на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Стара Загора и от свое лично име поздравявам всички вас с нашия професионален празник и Ви пожелавам много здраве, спокойствие и професионални успехи. АДВОКАТ означава задължение да бъдем стожери на истината и справедливостта, и нека в своя професионален път не забравяме, че правата и законните интереси на гражданите са над всичко, а ние сме призваните да ги защитаваме.

Председател на АС на АК Стара Загора

Златина Йовчева

/ Новини