Покана за семинар

Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”
и
АДВОКАТСКИ СЪВЕТ на АК СТАРА ЗАГОРА
Организират съвместно семинар на
ТЕМА
„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО“

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова, адвокат в Софийска адвокатска колегия

Дата и място на провеждане:
05 – 06.10.2018г. в гр. Стара Загора, ул. „Пазарска“ 35 – Семинарна зала на АК Стара Загора

ПРОГРАМА:

05.10.2018 г.
14,00ч.- 15,30ч.
1. Актуални въпроси при започване и развитие на изпълнителния процес
2. Местна компетентност и съразмерност на обезпечителни мерки
15,30 – 15,45 – Кафе пауза
15,45ч. – 17,00ч.
3. Актуални въпроси при изпълнение на парични притезания
06.10.2018 г.
9,00ч.- 10,30 ч.
1. Актуални въпроси при изпълнение на непарични притезания
2. Актуални въпроси при защитата на страните срещу процесуално незаконно принудително изпълнение
10,30ч. -10,45ч. – Кафе пауза
10,45ч.-12,00ч.
3. Актуални въпроси при защитата на страните срещу процесуално незаконно принудително изпълнение – продължение

12,00ч. – 13,00ч.
4. Дискусия

/ Семинари