Покана за среща-разговор

До Съюза на юристите в България;
До Адвокатска колегия – Стара Загора;
До Камара на ЧСИ;
До Председателя на ОС – Стара Загора;
До Председателя на РС – Стара Загора;
До Председателя на Административен съд – СЗ;
До Председателя на РС – Чирпан;
До Председателя на РС – Казанлък;
До Председател на Районна Прокуратура – СЗ
До Председател на Окръжна Прокуратура – СЗ
До Председателя на РС – Гълъбово

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото бихме искали да поканим Вас и Вашите служители на среща-разговор с действащия заместник – министър на правосъдието Борислав Ганчев и депутата на „Демократична България“ от 27 МИР доцент Атанас Славов, който е в работната група на коалицията по изготвяне на законодателните промени в съдебната система, при следния дневен ред:

1.Планираната съдебна реформа – конкретни начертани планове и мерки.
2.Предприети действия от страна на работната група на коалицията за промени в съдебната система и министерство на правосъдието към настоящия момент.
3.Дискусия.
4.Разни.

Молим да запознаете със събитието всички заинтересовани и свързани с Вашата дейност страни.
Срещата ще се състои в залата на Адвокатска Колегия – Стара Загора на 14.02. от 11.30-13.30 часа.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля не се притеснявайте да се свържете с мен на мейл: magi_ovcharova@gmail.com, както и на телефон: 088 828 0398 / Магдалена Овчарова/.

С уважение
/Доцент Атанас Славов/
/Адвокат Магдалена Овчарова/

/ Новини