Покана за членство в асоциация „Приятели на ERA“ на Академията по европейско право (ERA)-Трир

Уважаеми колеги,

Представям на Вашето внимание покана за присъединяване към асоциация „Приятели на ERA“ на Академията по европейско право (Трир). Асоциациата е насочена към подкрепа на обучителната дейност и стипендиантската програма на ERA, която осигурява възможност на повече от 550 юристи от страните членки на ЕС и кандидатките за членство да участват в обучения на Академията.

Подробности ще намерите в писмото на г-жа Милена Тачева – Директор, члена на борда на доверениците на ERA

/ Новини