Посещение в гр. Хага, Холандия

Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира посещение на представители на адвокатурата в гр. Хага, Холандия в периода от 15 до 18 април 2018 г.

Програмата

/ Новини