ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ ПРЕЗ М. ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

ДЕКЕМВРИ

 

 

  1. Дата на провеждане: 03.12.2023 г. от 10:00 ч. до 17:00 ч. (съвместно с Български адвокати за правата на човека и Съюза на съдиите в България)

Тема: „Проблеми на гражданската конфискация. Правото на мирно ползване на собствеността по чл. 1, Протокол 1 от ЕКПЧ“

Лектори: Здравка Калайджиева, адв. Ивайло Костов и адв. Станислав Костов (от 10:00 ч. до 14:00 ч.) и Борислав Белазелков (от 14:30 ч. до 17:00 ч.)

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/87438473598?pwd=Z3ZoQTY1OG5HdUlnY28rT0U2amMrdz09

Meeting ID: 874 3847 3598

Passcode: 692027

 

  1. Дата на провеждане: 04.12.2023 г. от 11:00 ч. до 13:00 ч.

Безплатен уебинар на английски език на тема: „Европейският съд по правата на човека – приложение на съдебната практика на национално ниво: Как да подобрим субсидиарността?“, организиран от Европейската фондация на адвокатите (ELF) в партньорство със CCBE (за регистрация, моля кликнете върху бутона в програмата на събитието)

 

  1. Дата на провеждане: 04.12.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: Курс по арбитраж – I част. Семинар на тема: „Арбитраж – общи положения. Арбитражно споразумение. Формиране на арбитражен орган“

Лектор: адвокат д-р Ивайло Костов

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/88081507851?pwd=TWhtc0lLM1lCREV2SDBhbmQ0NzVyZz09

Meeting ID: 880 8150 7851

Passcode: 780850

 

  1. Дата на провеждане: 05.12.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Новите промени в производствата по несъстоятелност и стабилизация на търговци“

Лектор: адвокат Александър Кацарски

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/83860695989?pwd=cTZ4ZlU3NFUxdFJ0dXNkdUJVNFcrZz09

Meeting ID: 838 6069 5989

Passcode: 516367

 

  1. Дата на провеждане: 12.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: Курс по арбитраж – II част. Семинар на тема: „Правно положение на арбитъра. Проверка на компетентността. Арбитражно производство“

Лектор: адвокат д-р Силвия Спасова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/84539471924?pwd=cEhqanY4TmpTcmQwdHZRNVJOS3JiZz09

Meeting ID: 845 3947 1924

Passcode: 627166

 

  1. Дата на провеждане: 07.12.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Актуални проблеми на давността и перемпцията във връзка с Тълкувателно дело № 2/2023 г. по описа на ОСГТК на ВКС; Тълкувателно решение № 3 от 28.03.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2020 г., ОСГТК и Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д.

Лектор: проф. д-р Валентина Попова – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/89558068751?pwd=ZitQcVNKRm8rS2tSN01qRVI0ZURwZz09

Meeting ID: 895 5806 8751

Passcode: 053562

 

  1. Дата на провеждане: 11.12.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: Курс по арбитраж – III част. Семинар на тема: „Доказване. Постановяване на арбитражно решение. Отмяна на арбитражно решение. Принудително изпълнение. Екзекватура“

Лектор: адвокат Александър Кацарски

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82414702069?pwd=cGpXTFI5NVdUZ1UyM3dPRVNSR3hzdz09

Meeting ID: 824 1470 2069

Passcode: 771362

 

  1. Дата на провеждане: 13.12.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Актуални проблеми на наема и лизинга“

Лектор: адвокат д-р Анастас Пунев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/85058783505?pwd=eS9DUUJESStkN2FScEhUL01MUTd5dz09

Meeting ID: 850 5878 3505

Passcode: 297827

 

  1. Дата на провеждане: 14.12.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Актуални въпроси на вещното право: основания за придобиване на право на собственост и ограничени вещни права и форми на искова защита“

Лектор: съдия Емануела Балевска

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/86133422888?pwd=UXQvMlNqMkFRa0sxdDl2T2RmR3REdz09

Meeting ID: 861 3342 2888

Passcode: 490788

/ Семинари