Предстоящи семинари в Центъра за обучение на адвокати „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ през м.април 2023г.

АПРИЛ

 

 1. Дата на провеждане: 05.04.2023 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Кръгла маса на тема: „Промени в Закона за медиацията – предизвикателства и практически аспекти“

Говорители: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК, съдия Валерия Братоева – СГС, гл. ас. д-р Анастас Пунев – адвокат от САК, съдия Евгени Георгиев – СГС

Събитието ще се излъчи на живо на Фейсбук страницата на ЦОА.

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/89191229846?pwd=Q2poeHpFZXo2ZnR0RXk4Y2FrUll0dz09

Meeting ID: 891 9122 9846

Passcode: 357503

 

 1. Дата на провеждане: 06.04.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Преглед на съдебната практика по ревандикационни и негаторни искове“

Лектор: Борислав Белазелков

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82808361863?pwd=Uk5KUmtYWlN1cTJ3ZFo4YmxidXdHZz09

Meeting ID: 828 0836 1863

Passcode: 204969

 

 1. Дата на провеждане: 10.04.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Разследване на ПТП, технически коментар за адвоката“

Лектор: проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/81156213592?pwd=NzllckNMd3JWaG1DZnR6a0lEaktwdz09

Meeting ID: 811 5621 3592

Passcode: 466321

 

 1. Дата на провеждане: 11.04.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Правни въпроси при изработването на подробни устройствени планове в цифров вид и при създаване на цифрови модели на заварени ПУП, изработени в графичен вид (чл. 117а ЗУТ)“

Лектор: адвокат Валентина Бакалова

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/84912535462?pwd=b2VINGFDckhXejFXcjdUWk93MXRYdz09

Meeting ID: 849 1253 5462

Passcode: 941259

 

 1. Дата на провеждане: 12.04.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Производства по исковете за оспорване и за установяване на произход от баща“

Лектор: съдия Михаил Малчев

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/87807145829?pwd=TTdLK242Z3RRWTR0WFlaU2FHUk9uQT09

Meeting ID: 878 0714 5829

Passcode: 332571

 

 1. Дата на провеждане: 19.04.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Свободно движение на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства“

Лектор: доц. д-р Христо Христев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

https://us02web.zoom.us/j/82341654462?pwd=YlU5V1Q3eGVLZVNyQUxyS0IyWForQT09

Meeting ID: 823 4165 4462

Passcode: 905492

 

 1. Дата на провеждане: 20.04.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Невербалната комуникация в съдебната реторика“

Лектор: гл. ас. д-р Тихомир Рачев – адвокат от САК

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

 

 1. Дата на провеждане: 24.04.2023 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Тема: Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати – I част (административно и данъчно право и процес; наказателно право и процес)

Лектори: гл. ас. д-р Памела Бучкова – адвокат от САК, и съдия Красимир Шекерджиев – Върховен касационен съд

Само за предварително записани участници и при заплатена такса участие.

 

 1. Дата на провеждане: 25.04.2023 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Тема: Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати – II част (гражданско право и процес)

Лектори: гл. ас. д-р Ивайло Костов – адвокат от САК, и съдия Калина Анастасова – Софийския градски съд

Само за предварително записани участници и при заплатена такса участие.

 

 1. Дата на провеждане: 26.04.2023 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Тема: Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати – III част (търговско право и нормативни актове на адвокатурата)

Лектор: гл. ас. д-р Виктор Токушев – адвокат от САК, и адвокат Ели Христова – член на Висшия адвокатски съвет

Само за предварително записани участници и при заплатена такса участие.

 

 1. Дата на провеждане: 27.04.2023 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч.

Тема: Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати – IV част (гражданско право и процес и наказателно право и процес)

Лектор: гл. ас. д-р Ивайло Костов – адвокат от САК, и проф. дюн Георги Митов – адвокат от САК

Само за предварително записани участници и при заплатена такса участие.

 

 1. Дата на провеждане: 28.04.2023 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати – V част (международно частно право и право на ЕС и наказателно право и процес)

Лектор: гл. ас. д-р Цветелина Димитрова – адвокат от САК, и проф. дюн Георги Митов – адвокат от САК

Само за предварително записани участници и при заплатена такса участие.

/ Семинари