Предстоящи семинари в Центъра за обучение на адвокати „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ през м.юли 2023г.

ЮНИ

1. Дата на провеждане: 30.06.2023 г. от 13:30 ч. до 16:30 ч. (отложен от 16.06.)
Тема: „Предявяване, приемане и оспорване на вземанията на кредиторите в
производството по несъстоятелност. Установяване по исков ред на
вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност“
Лектор: адвокат Ралица Топчиева
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/89293374430?pwd=TGQzc0VZamx5dzlCL1hEWCtKLzV2UT09
Meeting ID: 892 9337 4430
Passcode: 604707

ЮЛИ

2. Дата на провеждане: 04.07.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Тема: „Комуникация НАвреме и НА място“
Лектор: проф. д-р Даниела Илиева
Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3. на ЦОА!

3. Дата на провеждане: 05.07.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Тема: „Дружеството с ограничена отговорност след Тълкувателно решение
№1 от 31.05.2023 г. по тълк. д. № 1/2020 г., ОСТК, ВКС“
Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/84279496629?pwd=OHJjbDRFQnh1NzVtN1IvNE9aMGFVZz09
Meeting ID: 842 7949 6629
Passcode: 148466

4. Дата на провеждане: 06.07.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Тема: „Защита на правото на собственост в производствата по
отстраняване на непълнота и грешка в кадастралната карта по ЗКИР и в
производството по одобряване на план по чл. 16 ЗУТ“
Лектор: адвокат Валентина Бакалова

2
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/83397310108?pwd=dy9uQi9mbkwxUG1aRVhUcWtJaFRYUT09
Meeting ID: 833 9731 0108
Passcode: 050262

5. Дата на провеждане: 12.07.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Тема: „Ключови изисквания на Общия регламент относно защитата на
данните“
Лектор: доц. д-р Мартин Захариев – адвокат от САК
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/83253707540?pwd=N1RvWTdyT2xwRFZBUUJqTWY5dEx4dz0
9
Meeting ID: 832 5370 7540
Passcode: 372457

6. Дата на провеждане: 13.07.2023 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Тема: „Отчитане на правната помощ“
Лектор: адвокат Калина Петрова
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/81819097142?pwd=OUFaRWpjYi9xblg3ZkxQS2FNSzM5QT09
Meeting ID: 818 1909 7142
Passcode: 479780

7. Дата на провеждане: 14.07.2023 г. от 10:00 ч. до 16:00 ч.
Тема: „Електронни удостоверителни услуги по Регламент (ЕС) 910/2014 и
електронни доказателства“
Лектори: д-р Гергана Върбанова – адвокат от АК Варна, и проф. д-р Георги
Димитров – адвокат от САК
Линк за Zoom участие:
https://us02web.zoom.us/j/83824084443?pwd=ZG5uWDZjTlkvdGNxZ29DQ1djM3BqZz09
Meeting ID: 838 2408 4443
Passcode: 375089

/ Семинари