Работна дискусия за нормативната уредба и прилагането й при защитата на човешки и граждански права в Р.България

Работната дискусия за нормативната уредба и прилагането й при защитата на човешки и граждански права в Р.България ще се проведе с домакинството на Адвокатска колегия – Стара Загора.

30 март (сряда) 2022г. в 14.00 ч. в заседателната зала на
Адвокатска колегия – Стара Загора. Регистрацията за срещата започва в 13.30ч.

Материали:
Покана
Аналитичен доклад
Предложения за дискусията

/ Новини