Семинар в гр.Охрид, Македония

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предвидения семинар, който ще се проведе на 09.11.2018 г. (петък) от 09:00 ч. до 13:00ч. в гр.Охрид, Македония, ще е на тема:

„Неравноправните клаузи в потребителските договори (договор за потребителски кредит; за предоставяне на мобилни услуги; на електро- и топлоенергия; в застрахователните договори)“ с лектор: съдия Красимир Машев от САС.

Напомняме Ви, че на 26.10.2018г. изтича крайния срок за записване и заплащане на цената за екскурзията. Не чакайте последния момент, тъй като местата, които останаха незапълнени са малко.

Председател на АС на АК Стара Загора
Златина Йовчева

/ Семинари