Семинар на тема: „Измененията и допълненията в ГПК от 2017 г. – една година по-късно“

Уважаеми колеги,

Приложено, изпращаме Ви покана от УС на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ за семинар на тема: „Измененията и допълненията в ГПК от 2017 г. – една година по-късно“ с лектор: съдия Красимир Влахов от ВКС.

Семинарът се организира от ЦОА и НБПП със съдействието на АК Варна и ще се проведе на 13.10.2018 г. в СОК „Камчия“, като в него могат да участват всички адвокати от страната. За участниците е осигурена възможност за настаняване от 12.10.2018 г. или от 13.10.2018 г. – в зависимост от желанието на всеки.

Програмата ще намерите ТУК»»

/ Семинари