СТАНОВИЩЕ

От АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

ОТНОСНО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА

Пълното съдържание на становището ще намерите ТУК»

/ Новини