Тържествено честване, посветено на 130-годишнината от приемането на първия Закон за адвокатите

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По случай 130 годишнината от приемането на първия Закон за адвокатите в България Висшият адвокатски съвет организира тържествено отбелязване на годишнината, което ще се състои на 21 ноември 2018г. (сряда) от 16,00 ч. в гр.София, в голямата зала на Народния театър „Иван Вазов”.

От името на Висшия адвокатски съвет на Република България и лично от името на Председателя на ВАдвС Ралица Негенцова е изпратена покана до членовете на Адвокатска колегия Стара Загора  да бъдат гости на Тържественото честване, посветено на 130-годишнината от приемането на първия Закон за адвокатите.

В тази връзка Адвокатски съвет на АК Стара Загора се ангажира да организира автобусен транспорт за своя сметка до гр.София и обратно за желаещите да посетят събитието.

Моля с оглед навременната организация и уточняването на нужния транспорт, всеки желаещ да бъде гост на Тържественото честване да заяви участието си до 31.10.2018г. /лично или по телефона/ в канцеларията на АК Стара Загора.

Поканата ще намерите ТУК

Председател на АС на АК Стара Загора

Златина Йовчева

/ Новини