Семинар на тема „Практически аспекти на бежанското право“

Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”

и

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА

ОРГАНИЗИРАТ

Съвместен семинар

НА ТЕМА:

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА БЕЖАНСКОТО ПРАВО

ЛЕКТОР: адвокат Диляна Гитева

Семинарът ще се проведе на 02.04.2022 г. (събота) от 09:30 ч. до 12:30 ч. в залата на АК СТАРА ЗАГОРА, ул.“Пазарска“ № 35, ет.2

/ Семинари