Семинари в ЦОА „Кръстю Цончев“ през м. юни 2022 г.

Уважаеми колеги,

Изпращам Ви списък на предстоящите семинари в ЦОА „Кръстю Цончев“ през м. юни 2022 г. с линкове за участие онлайн чрез Zoom (първите пет семинара ще се проведат в изцяло присъствен формат и по тази причина липсват линкове за онлайн участие):

06.06.2022 г.  (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Брачен процес. Имуществени отношения между съпрузите – I част“ [1]
Лектор: съдия Албена Ботева

07.06.2022 г.  (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Имуществени отношения между съпрузите – II част“ [2]
Лектор: съдия Албена Ботева

08.06.2022 г.  (сряда) от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Родителски права“ [3]
Лектор: съдия Галя Вълкова

09.06.2022 г.  (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Детето в споровете за родителската отговорност. Родителското отчуждение – юридически контекст“ [4]
Лектор: съдия Галя Вълкова

10.06.2022 г.  (петък) от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Специализиран курс по семейно право. Присъствен семинар на тема: „Родителското отчуждение в споровете за предоставяне на упражняването на родителските права в психологически и психиатричен контекст“ [5]
Лектор: д-р Анета Атанасова и д-р Елена Михайлова

13.06.2022 г.  (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Специализиран курс по семейно право. Хибриден семинар на тема: „Преглед на съдебната практика по обжалване действията на органа по настойничество и попечителство по чл. 161 СК“ [6]
Лектор: съдия Михаил Малчев

Линк за Zoom участие:
Topic: „Преглед на съдебната практика по обжалване действията на органа по настойничество и попечителство по чл. 161 СК“
Time: Jun 13, 2022 02:00 PM Sofia
Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87517075651?pwd=eW45YUpJZk1NVUNIS0JJSnAzZ2wrdz09
[7]

Meeting ID: 875 1707 5651
Passcode: 912046

15.06.2022 г.  (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Специализиран курс по семейно право. Хибриден семинар на тема: „Семейни отношения с международен елемент. Приложението на Нов Регламент 2019/1111 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни искове и родителска отговорност, приложим от 1 август 2022 г.“
[8]
Лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:
Topic: „Семейни отношения с международен елемент. Приложението на Нов Регламент 2019/1111″
Time: Jun 15, 2022 02:00 PM Sofia
Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81937880736?pwd=REtUQVFXRkxkSHdIM2lTRFJlQmFTUT09
[9]

Meeting ID: 819 3788 0736
Passcode: 876448

16.06.2022 г.  (четвъртък) от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Кръгла маса на тема: „Практически проблеми на обезщетяването на вреди, нанесени чрез медийни публикации. Баланс между конкуриращи се права“ (съвместно с Посолството на Кралство Нидерландия в България) [10]

Панелисти: съдия Албена Бонева, съдия Анелия Щерева, адвокат Александър Иванов, г-н Николай Стайков, адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева

Линк за Zoom участие:
Topic: „Практически проблеми на обезщетяването на вреди, нанесени чрез медийни публикации. Баланс между конкуриращи се права“
Time: Jun 16, 2022 09:00 AM Sofia
Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89736167886?pwd=Rmp2SE9uMDRFa1FCelFhdUtrUmxCQT09
[11]

Meeting ID: 897 3616 7886
Passcode: 444613

Подробности за събитието ще намерите ТУК>>

17.06.2022 г.  (петък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Договорни модификации за ограничаване и подсилване на отговорността в международната договорна практика“ [12]
Лектор: адвокат Димитър Стоименов

Линк за Zoom участие:
Topic: „Договорни модификации за ограничаване и подсилване на отговорността в международната договорна практика“
Time: Jun 17, 2022 02:00 PM Sofia
Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82711777263?pwd=OUNYVDQrZnV0QWo0NWNTa2p4L1dtUT09
[13]

Meeting ID: 827 1177 7263
Passcode: 803463

20.06.2022 г.  (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Европейска реформа на авторското право с Директива (ЕС) 2019/790“ [14]
Лектор: адвокат Ана Лазарова

Линк за Zoom участие:
Topic: „Европейска реформа на авторското право с Директива (ЕС) 2019/790“
Time: Jun 20, 2022 02:00 PM Sofia
Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85368520582?pwd=SWNNdFZCZm5pbUlhWGFyUHVQUmZnZz09
[15]

Meeting ID: 853 6852 0582
Passcode: 929484

21.06.2022 г.  (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Защита при неизпълнение на договор“ [16]
Лектор: адвокат Христина Танчева

Линк за Zoom участие:
Topic: „Защита при неизпълнение на договор“
Time: Jun 21, 2022 02:00 PM Sofia
Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84112815113?pwd=Z1hRelRzSGg5eWJFNkMxSWVsSHovdz09
[17]

Meeting ID: 841 1281 5113
Passcode: 004165

28.06.2022 г.  (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Имуществена отговорност на работодателя по чл. 200 КТ“ [18]
Лектор: гл. ас. д-р Цвета Попова

Линк за Zoom участие:
Topic: „Имуществена отговорност на работодателя по чл. 200 КТ“
Time: Jun 28, 2022 02:00 PM Sofia
Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83076239193?pwd=MTYrbmdmKys0N0hGVUh5N2VBdWpxZz09
[19]

Meeting ID: 830 7623 9193
Passcode: 796044

30.06.2022 г.  (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: Преобразуване, прекратяване и ликвидация на ТД“ [20]
Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

Topic: „Преобразуване, прекратяване и ликвидация на ТД“
Time: Jun 30, 2022 02:00 PM Sofia
Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88075428926?pwd=Y2FjS0p1WWhtY0h5WVh0MW5qVFl6Zz09
[21]

Meeting ID: 880 7542 8926
Passcode: 917692

С настоящото имам удоволствието, от името на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“, да Ви поканя и на организираната на 16.06.2022 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 17:00 ч. кръгла маса на тема: „Практически проблеми на обезщетяването на вреди, нанесени чрез медийни публикации. Баланс между конкуриращи се права“ (съвместно с Посолството на Кралство Нидерландия в България), в която ще участват следните панелисти: съдия Албена Бонева, съдия Анелия Щерева, адвокат Александър Иванов, г-н Николай Стайков, адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева (приложено, изпращам Ви програмата за мероприятието).

Поздрави и успешен ден,
Томислав Тошков
Главен секретар на ЦОА „Кръстю Цончев“

Links:
––
[1] http://seminars.advocenter-bg.com/service/register/554?key=@key@
[2] http://seminars.advocenter-bg.com/service/register/557?key=@key@
[3] http://seminars.advocenter-bg.com/service/register/558?key=@key@
[4] http://seminars.advocenter-bg.com/service/register/559?key=@key@
[5] http://seminars.advocenter-bg.com/service/register/560?key=@key@
[6] http://seminars.advocenter-bg.com/service/register/561?key=@key@
[7]
https://us02web.zoom.us/j/87517075651?pwd=eW45YUpJZk1NVUNIS0JJSnAzZ2wrdz09
[8] http://seminars.advocenter-bg.com/service/register/562?key=@key@
[9]
https://us02web.zoom.us/j/81937880736?pwd=REtUQVFXRkxkSHdIM2lTRFJlQmFTUT09
[10] http://seminars.advocenter-bg.com/service/register/563?key=@key@
[11]
https://us02web.zoom.us/j/89736167886?pwd=Rmp2SE9uMDRFa1FCelFhdUtrUmxCQT09
[12] http://seminars.advocenter-bg.com/service/register/564?key=@key@
[13]
https://us02web.zoom.us/j/82711777263?pwd=OUNYVDQrZnV0QWo0NWNTa2p4L1dtUT09
[14] http://seminars.advocenter-bg.com/service/register/565?key=@key@
[15]
https://us02web.zoom.us/j/85368520582?pwd=SWNNdFZCZm5pbUlhWGFyUHVQUmZnZz09
[16] http://seminars.advocenter-bg.com/service/register/566?key=@key@
[17]
https://us02web.zoom.us/j/84112815113?pwd=Z1hRelRzSGg5eWJFNkMxSWVsSHovdz09
[18] http://seminars.advocenter-bg.com/service/register/555?key=@key@
[19]
https://us02web.zoom.us/j/83076239193?pwd=MTYrbmdmKys0N0hGVUh5N2VBdWpxZz09
[20] http://seminars.advocenter-bg.com/service/register/556?key=@key@
[21]
https://us02web.zoom.us/j/88075428926?pwd=Y2FjS0p1WWhtY0h5WVh0MW5qVFl6Zz09

/ Семинари