AkSzM@stera

04

май2022
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, От няколко години Районен съд – Стара Загора е разработил собствен проект за интегрирана информационна система за гражданите в съдебната палата на гр. Стара Загора. Освен мобилно приложение, информационни интерактивни дисплеи, монтирани в съдебната палата и вътрешна навигационна система, улесняваща ориентирането в сградата и повишаване на информираността на гражданите, ... Още...
04.05.2022AkSzM@stera

03

май2022
Уважаеми колеги, Както вече знаете, от началото на м. април 2022 г. Центърът за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" започна хибридно провеждане на обученията - присъствено, в залите в гр. София, ул. "Цар Калоян" 8, ет. 4, както и с излъчване онлайн в Zoom за колегите, които нямат възможност да присъстват на място. Изпращам ... Още...
03.05.2022AkSzM@stera

02

май2022
Препис - извлечение ПРОТОКОЛ № 9 от извънредно заседание на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия Стара Загора, проведено на 12.04.2022г. РЕШЕНИЕ № 82 Одобрява следния график за отдих в Почивна база на АК - Стара Загора в гр. Черноморец - лято 2022г. Графикът ще намерите ТУК>>
02.05.2022AkSzM@stera

06

апр.2022
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Фондация „Институт за право и правосъдие” ви кани на работни срещи за обсъждане на Концепция за нов Закон за адвокатурата, които ще се проведат при следния график по апелативни райони: Апелативен Район Пловдив: Адвокатска колегия Пловдив, на 08.04.2022г. от 11ч. на адрес: бул."Шести септември" № 152, ет. 3, офис 3-2Б, гр. Пловдив Апелативен ... Още...
06.04.2022AkSzM@stera

06

апр.2022
Уважаеми колеги, От началото на м. април 2022 г. Центърът за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" започва хибридно провеждане на обученията - присъствено, в залите в гр. София, ул. "Цар Калоян" 8, ет. 4, както и с излъчване онлайн в Zoom за колегите, които нямат възможност да присъстват на място. Изпращам Ви ... Още...
06.04.2022AkSzM@stera

28

мар.2022
Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА ОРГАНИЗИРАТ Съвместен семинар НА ТЕМА: ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА БЕЖАНСКОТО ПРАВО ЛЕКТОР: адвокат Диляна Гитева Семинарът ще се проведе на 02.04.2022 г. (събота) от 09:30 ч. до 12:30 ч. в залата на АК СТАРА ЗАГОРА, ул.“Пазарска“ № 35, ет.2
28.03.2022AkSzM@stera

25

мар.2022
От 01.05.2021 г. е в сила новата НАРЕДБА № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри, съгласно която заявления се подават в Новият Единен Адвокатски регистър на адрес: https://bar-register.com Зявлението може да се подаде с електронен подпис ... Още...
25.03.2022AkSzM@stera

22

мар.2022
Работната дискусия за нормативната уредба и прилагането й при защитата на човешки и граждански права в Р.България ще се проведе с домакинството на Адвокатска колегия – Стара Загора. 30 март (сряда) 2022г. в 14.00 ч. в заседателната зала на Адвокатска колегия – Стара Загора. Регистрацията за срещата започва в 13.30ч. Материали: Покана Аналитичен доклад Предложения ... Още...
22.03.2022AkSzM@stera

22

мар.2022
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, След дългия период на социална изолация е време да си върнем чувството за общност. По стара традиция, най-добрия начин да общуваме помежду си е в обстановка на добра храна и много настроение. За да отпразнуваме заедно идването на пролетта, с което и надеждата за по-добри дни за нас като адвокати, ... Още...
22.03.2022AkSzM@stera

18

мар.2022
На 25.02.2022 г. влязоха в сила изменения на Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), публикувани в ДВ, бр. 16 от 2022 г., които касаят вписванията за лица, упражняващи свободна професия и конкретно дейността на адвокатите. Измененията предвиждат двумесечен срок, изтичащ на 25.04.2022 г., в рамките на който следва да бъде заявен адрес ... Още...
18.03.2022AkSzM@stera