Безплатнa правна помощ на граждани, пристигащи от Украйна

НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ ВПИСАНИ В НРПП

Във връзка с организацията и изпълнението на процедурата за предоставянето на безплатнa правна помощ на граждани, пристигащи от Украйна, с Решение № 95 на НБПП се ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на всички адвокати, вписани в НРПП да предоставят консултации на гражданите, пристигащи в РБ от Украйна по глава 5 а от ЗПП извън Регионалния център за консултиране.
В тази връзка е приети формуляр за предоставяне на правна помощ извън територията на РЦК и указания, включващи задълженията на адвокатите при предоставяне на ПП на граждани, пристигащи от Украйна.
Уведомяваме Ви, че молба-искане за регистрация в Държавната агенция за бежанците е публикувана на украински език на сайта на Българския хелзинкски комитет
(https://www.bghelsinki.org/web/files/richeditor/articles/zaiava-ua.pdf).
При необходимост следва да изтеглите документа и да го предоставите на консултираното лице за попълване.

Консолидирана информация за бежанците от Украйна