Предоставяне на безплатна правна помощ на граждани, пристигащи от Украйна, може да бъде заявена на телефон +359878546980

СЪОБЩЕНИЯ

От 01.05.2021 г. е в сила новата НАРЕДБА № 3 от 20.11.2020 г. за реда … Още…

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Присъединилите се към подписаната от ВАдвС полица „Професионална отговорност“ могат да получат издадените индивидуални … Още…

СЪВЕТЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЯВА
АДВОКАТИТЕ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ВПИШАТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА … Още…

НОВИНИ

СЕМИНАРИ